• image
 • image
 • imageKatolsk Vor Frue Menighed Aarhus

Arrangementoplysninger 

Arrangement:
Højmesse
Dato:
Sun Dec 10 10:00:00 2017
Kategori:
Messe

Beskrivelse

Den Gode Hyrdes søndag. Kollekten går til præstestuderende.
Biskoppens brev til præsterne og ordenshusene,

Søndag den 17. april, 4. søndag i påsken, ”Den gode Hyrdes søndag,” fejrer Kirken for 53. gang den årlige verdensbededag for kald til præstedømmet og det gudviede liv. Denne dag er først og fremmest en bededag, hvor vi følger Jesu opfordring til at ”bede høstens herre om at sende arbejdere til sin høst.” (Mat 9,38; Luk l0,2). Desuden optages kollekten denne dag til fordel for vore præstestuderende. I år er temaet for kaldsdagens budskab: ”Kirken – Moder til kald.” I budskabet taler pave Frans om at kald fødes i Kirken, vokser i Kirken og understøttes af Kirken. Kald opstår i et kirkeligt miljø præget af aktiv og levende tro. Selv om det altid er Gud, der kalder, så kan og må vi som Kirke – som bispedømme, som menigheder – hel tiden sørge for, at vor kristne liv og vidnesbyrd kan skabe grobund for kald til præstedømmet og det gudviede liv. Budskabet bliver udsendt på dansk samt på hovedsprogene af informationschefen sammen med dette brev samt forslag til forbønner. Budskabet kan læses op under messen den 17. april eller tjene som inspiration til prædikenen eller anden animation til fremme af kald. Der vil også blive udsendt en plakat til ophængning, ligesom man allerede nu på søndag bedes gøre reklame for bededagen og kollekten. Jeg henviser også til det arbejde, som bispedømmets kaldskoordinator, pastor Gregers MærskKristensen gør for at fremme kald i bispedømmet og følge de præstestuderende. Pastor Gregers har allerede sammen med en gruppe unge udarbejdet materiale til fremme af kald, som skulle ligge fremme i menighederne. Jeg henviser også til hjemmesiden www.kald.dk. Inden for det sidste år har vi som bispedømme oplevet en stor velsignelse, idet vi har kunnet ordinere hele 5 nye præster: Den 3. oktober 2015 Davide de Nigris, Mate Rada og Gilberto Vinciguera fra præstekollegiet ”Redemptoris Mater,” og den 19. marts i år Jan Hansen og Kasper Baadsgaard Jensen. Da Kasper og Jan vendte hjem efter endt studium, så vi med lidt bekymring på, at vi så ikke havde flere fra bispedømmet under uddannelse; men i efteråret begyndte Daniel Ebert sit studium i England. Heldigvis er vi aldrig helt uden præstekandidater, idet der hele tiden er en gruppe, som studerer på eller i tilknytning til det neokatekumenale præstekollegium, ”Redemptoris Mater.” I Aalborg er Kamil Brogowicz i praktik, og i Sct. Annæ menighed høster den norske præstekandidat Sigurd Stangeland erfaringer i bispedømmet. Lad os bede for disse mennesker, som har taget de første skridt på kaldets vej, og fortsat bede om, at flere må følge. Som nævnt optages der på denne bededag i menighederne en kollekt til fordel for vore præstestuderende. Som præstelønningerne suppleres også hjælpen til præsteuddannelsen af vore tyske velgø- rere. Den tyske hjælp dækker dog ikke alle udgifter. Bispedømmet – og ikke mindst Neokatekumenatet – må derfor selv udrede store beløb til dækning af betaling for kost, logi og studiegebyrer for den enkelte studerende. Hertil kommer hjælp til rejser mellem hjem og studiested, til deltagelse i hjemlige kurser og møder m.m. På grund af bispedømmets vanskelige økonomiske situation, men også som et led i vore nødvendige bestræbelser på at opnå større økonomisk selvstændighed, opfordrer jeg derfor til, at der i menighederne gøres reklame for kollekten for de teologistuderende allerede søndagen forinden, den 10. april. Det indsamlede beløb bedes inden 14 dage indsendt til bispekontoret giro nr. 500-1471 mærket ”præstestuderende”. I øvrigt siger jeg tak for sidste års kollekt til dette formål, hele 121.335 kroner en rigtig pæn stigning i forhold til året før, hvor den udgjorde 105.773 kroner, Rigtigt mange menigheder har bidraget med store beløb, tre med hver over 10.000, og hele 21 med hver godt over tusind kroner. Rigtigt mange tak for jeres gavmildhed! Jeg anbefaler således bededagens både åndelige og materielle anliggende og sender de hjerteligste hilsner.


Nyheder

NY HJEMMESIDE!!!!

02. november 2017

NY HJEMMESIDE!!!! Kirken har fået en ny hjemmeside.  Gå til: www.katolsk-aarhus.dk (katolsk-aarhus.dk)  

Agenda - uge 42/2017

16. oktober 2017

1. Tirsdag 17. - Kl. 16.00 Rosekransandagt. 2. Tirsdag 17. - Den hl. Ignatius af Antiochia fejres i messen kl. 16.30. 3. Onsdag 18. - Festen for den...

Valfart til Skt. Michaels kirke i Pindstrup

16. juni 2017

Lørdag den 5. august finder sted  den traditionele valfart til Skt. Michaels kirke i Pindstrup .Program er følgende: 12.00 Festmesse med bp Czeslaw K...

Socialrådgiver i menigheden

10. november 2013

Dorota Matyjasek er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som psykiatrisk rådgiver og socialhjælper for byens mest udsatte borgere.  Hun har erfarin...

Liturgisk kalender

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kalender


 • lør 16-12-2017 | 08:00:
  Messe

 • søn 17-12-2017 | 08:00:
  Messe

 • søn 17-12-2017 | 10:00:
  Højmesse

 • søn 17-12-2017 | 17:00:
  Messe

 • man 18-12-2017 | 18:00:
  Messe

 • tir 19-12-2017 | 16:30:
  Messe

 • ons 20-12-2017 | 08:00:
  Messe

Find os på Facebook