Den kaldæiske menighed

I Danmark har vi to kaldæiske kirker og 7 kaldæiske menigheder. I København har vi en kirke i Søborg, som vi fik af Bispedømmet i 2008 og i Aarhus har vi netop af Bispedømmet fået en anden kirke i centrum af byen. Derudover har vi menigheder i Næstved, Holstebro, Aalborg, Horsens og Esbjerg. Hovedparten af kirkens medlemmer kommer fra Irak.

Det Kaldæiske Babylon Brodersamfund (DKBB), er et kaldæisk katolsk broderskab, der er stiftet i Aarhus i 1995, og hvis medlemmer stammer fra Irak. Broderskabets formål er at bevare traditioner, kultur, værdier, trosretning og sprog. Derudover afholder vi en gang om ugen både for unge og voksne foredrag om kristendom, om kultur, integration og videnskabelige emner mm.

Vi forbereder menighedens børn tit først kommunion. Der afholdes også andre sociale aktiviteter, bI.a. fællesspisning, udflugter. Vi har ca. 300 medlemmer i Århus, men der er også mange andre kaldæere rundt omkring i Danmark.

Vi fejrer messe på kaldæisk kl. 12 hver anden og fjerde søndag i måneden i Skt. Nikolaj kirke, Frederiks Allé 37, 8000 Århus C.

Læs Den kaldæiske kirkes historie her