Den Katolske Vor Frue Kirkes Kantori

 

Den Katolske Vor Frue Kirkes Kantori er kirkens kor og medvirker ved én højmesse om måneden med skiftende antal medlemmer, samt med hele kantoriet en gang om året. Derudover synger de ved særlige lejligheder i kirken, til firmelse i Aarhus Domkirke og afholder omkring 4 koncerter pr. halvår i kirken og i byens Folkekirker.

Kantoriet synger en kombination af den anglikanske Evensong og den katolske Vespers

Kantoriet fyldte 35 år i november 2014 og har haft samme hovedsolist og korleder alle år. I koret synger 21 fra Folkekirken og  6 fra Den Katolske Kirke. Prøver og koncerter er helt frivillige; men vil man med til en koncert, er det nødvendigt at være med til de seneste par prøver.

Koret holder prøveaftener hver onsdag kl. 18.30 - 21.00

Er du interesseret i at medvirke i Kantoriet så henvend dig til Olav K. Jepsen tlf. 31 31 00 48