Bliv lektor

Lektor, (af lat.lector 'oplæser', af legere 'læse'), den person, som i en messe eller anden katolsk gudstjeneste oplæser de bibelske læsninger (undtagen evangeliet), eventuelt reciterer salmen mellem læsningerne og fremsiger forbønnerne. Enhver kristen kan fungere i denne liturgiske tjeneste.

Vi har brug for flere lektorer i vores menighed. Har du lyst til at tjene menigheden og være med til formidle Guds ord, så tag kontakt til p. Herbert.

Et par gange om året vil der blive afholdt lektorkursus for nye lektorer.