Kunstkreds ved kirken

Kunstkreds ved Kirken er en kunstforening, der har til formål at udbrede kendskabet til kunst, herunder også religiøs kunst. Det kræver dog ingen særlig religiøs observans at være medlem, kun at du er glad for og interesseret i kunst.

Kontingentet er 300 kr. om året. For unge under 25 år under uddannelse er kontingentet 150 kr. med samme fordele. Indmeldelsesblanket kan hentes i Galleri ved Kirken.

Vi anvender hovedparten af kontingentet til indkøb af kunstværker, som udloddes ved den årlige generalforsamling i april. Der er gode muligheder for gevinst, da foreningen ikke er så stor. Et særligt lodsystem sørger for retfærdig fordeling af chancerne blandt alle medlemmer.

Derudover arrangerer Kunstkreds ved Kirken to-fire foredrag om året. Foredragsholderne kan være kunsthistorikere eller udøvende kunstnere.

Kunstkreds ved Kirken har et nært samarbejde med Galleri ved Kirken. Kunstkredsens medlemmer får således personlig invitation til alle Galleriets ferniseringer, og får ved køb af kunst i Galleriet 10% rabat.

Kontaktperson:

Kirsten Sjøberg Larsen
Tlf.: 29 82 73 31