Fasten

I fastetiden forbereder vi os til Herrens opstandelse, påskedag. I de 40 dage fra askeonsdag til påskesøndag er en ørkentid, hvor vi gennem bod og omvendelse søger at fordybe os i vor tro og Kristi mysterium.

Askeonsdag og Langfredag, som indleder og afslutter fastetiden, er både abstinens- og fastedage til minde om Herrens egen faste, lidelse og død. Disse to dage er forpligtende faste- og abstinensdage.

At faste betyder, at man højst spiser ét fuldt, men enkelt måltid om dagen uden kød og lader de øvrige måltider være et minimum, hvis ikke man helt undlader dem. I hele fastetiden bør man bestræbe sig på at samle sig mere om alt, der kan fremme ens trosliv, og mere ihærdigt at øve kærlighedens gerninger.

Kilde: Bragt med tilladelse af katolsk.dk