Begravelse

Når et af kirkens sognebørn dør, skal en af de pårørende kontakte sognepræsten og aftale tid til begravelse.

Alle, der er medlem af Den Katolske Kirke, kan blive begravet fra en katolsk kirke. I Aarhus har katolikkerne deres egen gravplads på Nordre Kirkegård længst mod nordvest.

Hvert år til allehelgen bliver der holdt messe for de døde i kirkegårdens kapel og ved gravene.