Fødsel

Fødsel skal anmeldes til sognepræsten eller kordegnen i det folkekirkesogn, hvor moderen har bopæl senest to hverdage efter fødslen.

Anmeldelsen vedlægges forældrenes dåbs- eller navneattester og vielsesattest (for så vidt det drejer sig om ægtepar).