Registrering af medlemmer

Mange katolikker er ikke registreret i den katolske kirke, men det er vigtigt, at man bliver det.

Det er nemlig en uoverkommelig opgave at holde overblik over menigheden, da Den Katolske Kirke ikke har adgang til Folkeregistret. Vi er derfor afhængige af, at man aktivt registrerer sig og melder om flytning.

Hvis du ikke er registeret - det vil sige: hvis du ikke modtager Katolsk Orientering - så skal du rette henvendelse til sognepræsten eller sognekontoret og opgive navn og adresse.

Find kontaktinformationer her

Husk også at give meddelelse, når voksne børn flytter hjemmefra.

In English:

Registration of New Members

Many Catholics are not registered as members of the Catholic Church. It is, however, important to register oneself.

Keeping count of the parishoners becomes an insurmountable task if people do not register, as the Church does not have access to the National Register in Denmark. It is therefore important that you actively register yourself, and notify us in the event that you move to a different location.

If you are currently not registered - that is, if you are not receiving the magazine Catholic News - then you must contact either the parish priest or the staff at the parish office, informing them of your name and address.

Find their contact information here.

Please remember to notify us when your grown-up children move out.