Kære menighed

Mens I læser disse ord, er vi godt inde i fastetiden. Personligt glæder jeg mig til denne tid, hvormuligheden for at foretage nogle radikale tiltag, som led i forberedelsen til påsken, for mig personligt, for menigheden og for Kirken er der. Påsken er det dybeste motiv. Påsken opmuntrer. Påsken fortæller om, at det er værd at leve, at det er værd at give afkald, at det er værd at være med til at gøre verden lidt bedre ved at jeg selv bliver lidt bedre.

 Påsken er nemlig livets sejer over døden. Påsken er overgangen fra død til liv, fra det onde til det gode. Længslen efter livet, efter det gode er inde i os. I den sidste ende er det længslen efter kærlighed, som hver af os – håber jeg - allerede i det mindste delvis har oplevet. Mon det være sig forældrenes kærlighed, børnenes kærlighed, vennernes kærlighed, den ægteskabelige kærlighed… Vi har oplevet kærlighedens velgørenhed. Og omvendt vi har oplevet og oplever til stadighed, hvad mangel på kærlighed gør. Den udløser had, egocentriske holdninger, ubarmhjertighed, ligegyldighed og alt det negative, hvad det end indebærer.

 Vi tror og erfarer Guds kærlighed til hver af os, at Gud altid har elsket os, at Han har en vidunderlig plan for hver af os. Vi tror og erkender, at Jesus er Guds Søn, Guds synlige billede og udtryk for Guds kærlighed til os mennesker, som ved sin død på korset og sin opstandelse har forløst os, åbnet Himmerigets porte for os og skænket os frelsen.

 Det gælder om at træde ind i denne virkelighed. Adskillige bodsøvelser, andagter – korsvejsandagten, barmhjertigheds gerninger, afkald på nogle af dagligdags fornødenheder vil gøre vore hjerter stærke (Jak 5,8). I sit fastebudskab opfordrer pave Frans til at bede i fællesskab. Han understreger bønnens nødvendighed ved at tage initiativet ”24 timer for Herren” – en 24 timers bønstid den 13. – 14. marts, som hele Kirken er engageret i. Jeg opfordrer jer til at komme med forslag, hvordan vi i menigheden kan imødekomme dette pavens ønske.

 Må Herren velsigne jer og den fastetid, vi er i. Må den være frugtbar, omdanne vore hjerter og forberede os til fejringen af Herrens opstandelse.

Jeres sognepræst p. Herbert