Økologisk konvertering

Kære menighed,

Ferietiden er forbi. I ferien prøver jeg først og fremmest at indhente det forsømte. Jeg besøger min familie og mine venner. Jeg lytter til dem og hører om deres problemer. Der er også lidt tid til at læse. Således har jeg i år læst pave Frans rundskrivelse: ”Laudato si”. Det som gav mig lysten til at fortsætte med at læse denne skrivelse, var egentlig en banal opdagelse, noget som man ved, men ikke lægger mærke til, eller fortrænger, nemlig, at alle mennesker har ret til rent vand, men det kun er de rige, som får lov til at bruge denne ret, fordi de har penge. De køber det rene drikkevand. Pavens rundskrivelse begynder med Frans af Assisis Skabningernes Lovsang – Solsangen: ”Laudato si mi Signore” – Lovet være du, min Herre. Paven taler om verden, som fælles hjem for alle mennesker og for naturen. Det er den første rundskrivelse, en pave nogensinde har skrevet, som helt er helliget økologi. Økologien betragtes i den, som en af de vigtigste udfordringer i vor tid. Teksten understreger forbindelsen mellem naturbeskyttelse og social retfærdighed, påpeger, at økologi er et spørgsmål om retfærdighed ikke kun her og nu, men det i højeste grad vedkommer (den) de kommende generationer og ikke mindst verdens fattigste og mest sårbare mennesker. Pave Frans minder om, at hver af os er en del af naturen, og er afhængig af den. Naturen er truet. For at kunne gøre noget mod de aktuelle trusler, kræves en stærk "økologisk konvertering", hjertets omvendelse. Tiden går hurtigt. Aktiviteterne sættes i gang igen. Jeg kunne godt tænke mig et seminar omkring økologien i lyset af pavens rundskrivelse. Endvidere vil det være gavnligt at besinde os på, hvad vi i menigheden kan foretage os i forbindelse med det ekstraordinære hellige år – Barmhjertighedens år, som begynder den 8. december og slutter den 20. november 2016 – på Jesus Kristus, Universets Konge fest. Endelig vil jeg huske alle på den forpligtelse vi som menighed har, nemlig at være solidariske med alle menighederne og betale kirkeskatten. Kun lidt over 6% af menighedens medlemmer er med i kirkebidragsordningen. Det er oprørende få, alle bør være med. Vi savner flere tilmeldinger. Med ønsket om Guds rige velsignelse for menigheden, vore familier, for såvel fastboende som gæster og for dem som søger tilflugt hos os, vil jeg slutte med Frans af Assisis lovsang: ”Lovet være du, min Herre, gennem dem, som tilgiver af kærlighed til dig og udholder skrøbelighed og trængsel. Salige er de, som udholder disse ting i fred, for af dig, Allerhøjeste, vil de blive kronet.”

Jeres sognepræst
p. Herbert