Sognepræstens klumme

Kald

Kære menighed!

De fleste præster her i Danmark er hentet udenlands. Det gælder også jesuitterordenen. Biskop Hans L. Martensen var den sidste ægte danske jesuit. Gud ske tak og lov, at der rundt i verden findes præster, der vil komme til Danmark, lære det svære danske sprog og arbejde for Guds riges udbredelse ud fra den katolske tro i dette land. Vi har brug for flere danske præster.

Det er altid Gud, der suverænt udvælger sig de mennesker, som Han vil have som præster og ordensfolk til at udøve omsorg for menighederne. Dem prikker han på skulderen og siger: kom, jeg har en særlig opgave til dig, som du skal udføre i Kirken og for Kirken. Når Gud kalder, kalder Han ikke altid de bedste ud fra det menneskelige synspunkt at dømme. Gud retter sig efter andre kriterier end vi mennesker.  Hedningernes apostel, Paulus siger det således: ”Det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme.” (1 Kor 1,27) Derfor bliver det altid et mysterium: hvem Gud kalder og hvor han kalder.

Gud kalder og mennesket hører hans kald og reagerer på det.  Reaktionen på Guds kald er forskellig. Mennesket tager helhjertet imod og i så fald ender i Jesu efterfølgelse. Mennesket lukker sig for Guds kalden eller overdøver den, fordi det synes at være for svært og verden lokker med så mange tilbud. Mennesket hører Guds kalden, men har en bunke argumenter imod.

Gud vil under ingen omstændigheder ikke tvinge dem, han har kaldet. Det er også et mysterium, hvordan mennesket reagerer på Guds kald. Et accept af Guds kald kan kun ske i frihed.

For nylig var der nogen, der sagde til mig, at vi hellere skal bede om, at mennesker hører, at Gud kalder dem. Den 4. søndag i påsken var ”Den gode Hyrdes” søndag, hvor vi bad for præsterne og for nye kald til præstedømmet.  Den 1. lørdag hver måned er bønnens dag for præste- og ordenskald, som vi husker i messen. Jeg vil invitere jer til at deltage i denne messe og til en bøns indsats for de unge, som er kaldet, at de må høre Kristi kald og følge ham i præsteskabet eller ordenslivet.

Majmåned er Jomfru Marias måned. Hende kan vi også bede om bistand. Hun er Kirkens mor og hun kender vores behov. Lad os bede hende om, at hun må gå i forbøn for Kirken i Danmark og at flere unge danskere må høre Guds kald og helhjertet svare ”ja” til at være præst eller ordensmand i den katolske Kirke i Danmark.

Jeres sognepræst
p. Herbert